szkolenia KSP
Do ERM2 wejdziemy najwcześniej w 2011 roku

Ministerstwo Finansów przedstawiło dzisiaj prognozę inflacji za kwiecień, która w ostatnim czasie sprawiła przykrą niespodziankę - w marcu wzrosła ona nieoczekiwanie do poziomu 3,6 proc. Dane z ubiegłego miesiąca również zaskoczyły i po raz kolejny negatywnie. Według ministerstwa inflacja wzrośnie do 3,9 procent.

To kolejna przeszkoda na drodze Polski do strefy euro.

Choć to niemal pewne, że nie uda się spełnić wcześniej zapowiadanego scenariusza przyjęcia euro w 2012 roku, rząd nie chce jeszcze oficjalnie podać nowego terminu. Natomiast ekonomiści nie mają już złudzeń. Rok 2011 to najbardziej prawdopodobny termin przystąpienia Polski do ERM2.

Coraz mniej warunków spełniamy

Utrzymanie w odpowiednich widełkach inflacji jest jednym z kryteriów, które Polska musi spełnić jeżeli chce wejść do strefy euro. - Rzeczywiście, jeżeli chodzi o kryterium inflacyjne, to obecnie trochę nam brakuje, aby je spełnić. Pod tym względem jestem jednak spokojny. Bardziej powinniśmy zwracać uwagę, jak kształtuje się inflacja w innych krajach Unii, gdyż później będziemy porównywani z 3 państwami o najniższym wskaźniku - mówi Money.pl Marian Noga, członek Rady Polityki Pieniężnej.

Zdaniem Stanisława Gomułki, głównego ekonomisty z BCC, jeśli w innych krajach Unii ceny będą mocno spadały albo pojawi się deflacja, to może się okazać, że kryterium inflacyjnego nie będziemy jednak w stanie spełnić. - Jesteśmy obecnie na granicy albo niewiele nam brakuje jeżeli chodzi o inne kryteria. Największy jednak problem widzę w rosnącym deficycie budżetowym - dodaje Gomułka.

Kandydaci do strefy euro nie mogą mieć bowiem deficytu budżetowego większego niż 3 proc. PKB. Tymczasem okazało się, że już na koniec ubiegłego roku zbliżyliśmy się do poziomu 4 proc. Komisja Europejska w reakcji na te dane w maju 2009 r. rozpocznie uruchamianie procedury nadmiernego deficytu wobec Polski.

Najmniej problemów mamy z kryterium dotyczącym długu publicznego, który według kryteriów może wynosić 60 procent, a obecnie jest on na poziomie około 47 procent. - Nawet jeśli dojdzie do nowelizacji ustawy budżetowej i zwiększenia deficytu z 18 mld do 21 mld zł, to i tak nie przekroczymy tej granicznej bariery - uważa Marian Noga.

Kolejne kryterium, z którym mamy poważny problem dotyczy stabilności kursu. Zdaniem ekonomistów potrzeba co najmniej kwartału względnego spokoju na rynku. Tymczasem dynamiczne zmiany kursów notujemy prawie codziennie. Jeżeli więc nawet uda się ustabilizować złotego przez 3-4 miesiące to nasze wejście do ERM2, czyli poczekalni do strefy euro, również się przesunie.

Coraz dalej do euro

Ministerstwo Finansów opublikowało nowy dokument dotyczący planów wejścia Polski do strefy euro. Resort podaje w nim, że rząd skupi się bardziej na bezpiecznych warunkach wejścia do ERM2 i strefy euro niż na konkretnych datach. Więcej światła na tą sytuację rzuca wiceminister finansów, Ludwik Kotecki, który powiedział, że jeżeli będą szansę na wejście do strefy euro w 2012 roku, rząd musi zrobić wszystko, żeby spełnić kryterium fiskalne w 2010 roku.

----------------------------------------------------------------------

Podstawowe kryteria z Maastricht

Kryteria fiskalne. Faktyczny lub planowany deficyt sektora finansów publicznych nie może przekraczać 3 proc. PKB. Relacja zadłużenia publicznego do PKB nie może przewyższać 60 proc.
Kryterium inflacyjne. Inflacja w kraju ubiegającym się o członkostwo w strefie euro nie może przekraczać o więcej niż 1,5 pkt. proc. średniej inflacji w trzech krajach członkowskich UE najlepszych pod względem stabilności cen.

Kryterium stóp procentowych. Długoterminowa nominalna stopa procentowa w Polsce nie będzie mogła być wyższa niż 2 pkt. proc. od średniej z tak wyznaczonych stóp w trzech krajach UE najlepszych pod względem stabilności cen.

Kryterium kursowe. Przez co najmniej dwa lata trzeba uczestniczyć w Europejskim Mechanizmie Kursowym II (ERM II). W tym czasie kurs złotego wobec euro powinien się utrzymywać w standardowo określonym przedziale wahań (+/- 15 proc. w stosunku do ustalonego wcześniej kursu).

źródło: Money.pl
2009-05-05

szukaj
biuletyn
szkolenia KSP
[???]
  Do ERM2 wejdziemy najwcześniej w 2011 roku
[???]
  Topolanek ostrzega: Nie osłabiać Partnerstwa Wschodniego
2008
  Warsztaty MAPS
Kurs Trenerski
  Kurs Trenerski
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
posiada patronat
Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń
na temat instrumentów
strukturalnych
Unii Europejskiej.
wydarzenia
Brak wydarzeń w tym dziale
aktualności
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 31 grudnia 2010 r.
Fundusze Europejskie w 2010 roku – 8,7 mld zł nadwyżki
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 26 grudnia 2010 r.
XVII Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Spotkanie minister Elżbiety Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego i infrastruktury Gruzji Ramazem Nikolaishvilim
Debaty sejmowe na wyciągnięcie ręki
Niech publiczne znaczy dostępne
Porozumienie w sprawie inicjatywy obywatelskiej
Ruszyła kolejna fala ogólnopolskiego badania organizacji pozarządowych

więcej   archiwum

Parlament Europejski