aktualności
Ruszyła kolejna fala ogólnopolskiego badania organizacji pozarządowych

„Kondycja sektora” to badanie sondażowe dotyczące codziennego funkcjonowania polskich fundacji i stowarzyszeń, m.in. celów i sposobów działania, liczby osób zaangażowanych w działania, współpracy z innymi organizacjami czy instytucjami. Badaniem zostanie objętych blisko 4 tysiące polskich organizacji, co pozwoli na uzyskanie wyjątkowo precyzyjnych informacji na temat siły trzeciego sektora w Polsce, mocnych i słabych stron organizacji, poziomu współpracy samorządem, a także planów i oczekiwań działaczy sektora.

Rezultatem badania jest raport dostępny bezpłatnie zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej - do ściągnięcia z portalu ngo.pl. Dzięki udostępnianym publicznie wynikom i wnioskom informacja o kondycji sektora dociera do wielu środowisk: do samych organizacji, co pozwala spojrzeć na własne działania na tle całego sektora oraz lepiej zaplanować przyszłe działania; do administracji publicznej i przedsiębiorstw, co może ułatwić przyszłą współpracę z tymi podmiotami; wreszcie do zwykłych Polaków, co może zachęcić ich do wspierania inicjatyw obywatelskich.

Zebrane dane są poufne i służą jedynie do analiz statystycznych w celu prezentacji kondycji całego sektora pozarządowego; na żadnym etapie nie są ujawniane odpowiedzi pojedynczych organizacji.

Realizacją badania zajmują się ankieterzy z firmy PBS DGA – kontaktują się z wylosowanymi do badania organizacjami, umawiają na dogodny termin, a następnie przeprowadzają wywiad. Korzystając z możliwości poinformowania o badaniu na portalu ngo.pl, pragniemy gorąco zachęcić działaczy/ pracowników wylosowanych organizacji do udziału w tym badaniu. Jedyne co muszą zrobić, to poświęcić godzinę na spotkanie z ankieterem. Ich współpraca umożliwi sprawnie przeprowadzenie badania i wyciągnięcie z niego rzetelnych wniosków, które będą pomocne nam wszystkim.

Badanie jest realizowane w ramach dwóch projektów:

* „Moja Polis – interaktywny system monitoringu partnerstwa lokalnego i rozwoju aktywnych społeczności lokalnych” finansowanego przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy oraz
* „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” realizowanego w ramach PO Kapitał Ludzki w poddziałaniu 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora.

źródło: ngo.pl
2010-12-09

szukaj
biuletyn
szkolenia KSP
[???]
  Do ERM2 wejdziemy najwcześniej w 2011 roku
[???]
  Topolanek ostrzega: Nie osłabiać Partnerstwa Wschodniego
2008
  Warsztaty MAPS
Kurs Trenerski
  Kurs Trenerski
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
posiada patronat
Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń
na temat instrumentów
strukturalnych
Unii Europejskiej.
wydarzenia
Brak wydarzeń w tym dziale
aktualności
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 31 grudnia 2010 r.
Fundusze Europejskie w 2010 roku – 8,7 mld zł nadwyżki
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 26 grudnia 2010 r.
XVII Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Spotkanie minister Elżbiety Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego i infrastruktury Gruzji Ramazem Nikolaishvilim
Debaty sejmowe na wyciągnięcie ręki
Niech publiczne znaczy dostępne
Porozumienie w sprawie inicjatywy obywatelskiej
Ruszyła kolejna fala ogólnopolskiego badania organizacji pozarządowych

więcej   archiwum

Parlament Europejski