aktualności
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 26 grudnia 2010 r.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 48 946 umowy o dofinansowanie na kwotę 217,1 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 150,5 mld zł, co stanowi 56,7 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 62,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 45,5 mld zł.

Pobierz plik:

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (stan na 26 grudnia 2010 r.)

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/wykorzystanie_funduszy/sprawozdania_tygodniowe/Documents/zestawienie_26122010.pdf

źródło: MRR
2011-01-04

szukaj
biuletyn
szkolenia KSP
Brak wydarzeń w tym dziale
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
posiada patronat
Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń
na temat instrumentów
strukturalnych
Unii Europejskiej.
wydarzenia
Brak wydarzeń w tym dziale
aktualności
Brak wydarzeń w tym dziale
Parlament Europejski