aktualności
Uznawalność wyników uczenia się nieformalnego i pozaformalnego - konsultacje MEN

W strategii Europa 2020 przyjętej przez państwa członkowskie w czerwcu 2010 roku podkreślono chęć głębszej refleksji nad uznawalnością wyników uczenia się w środowiskach pozaformalnych, co znalazło swój wyraz w inicjatywach flagowych „Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia" i „Mobilna młodzież".

Walidacja wyników uczenia się przez całe życie jest przedmiotem zainteresowania instytucji europejskich od 1995 roku. Uznawalność wyników uczenia pozaformalnego i nieformalnego nabiera szczególnego znaczenia w kontekście funkcjonowania co raz to bardziej nietypowych miejsc uczenia się, np. w zakresie kształcenia zawodowego czy poprzez działalność w organizacjach pozarządowych i udział w wolontariacie itp. Na podstawie wyników konsultacji, w 2011 roku Komisja Europejska chce przedstawić raport zawierający pomysły obywateli i partnerów społecznych na rozwiązania dotyczące walidacji i promocji wyników uczenia się nieformalnego i pozaformalnego na poziomie europejskim, a także zaproponować rozwiązania dla krajów członkowskich w tym zakresie. Warto podkreślić, że w ślad za raportem oczekiwana będzie reakcja Rady Unii Europejskiej, która wyda rezolucję dotyczącą promocji i walidacji rezultatów uczenia się w 2011 roku. Radzie przewodniczyć będzie wówczas Polska.

W konsultacjach mogą brać udział wszyscy obywatele: indywidualnie lub poprzez reprezentowanie grupy obywateli (w tym np. organizacji pozarządowej) jak również instytucje. Kwestionariusz konsultacyjny dostępny jest na stronie http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/learning_en.html

Kwestionariusz opracowano w języku angielskim, ale odpowiedzi można udzielać również w języku polskim.

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/consult/learning_en.html

źródło: ngo.pl
2010-12-09

szukaj
biuletyn
szkolenia KSP
[???]
  Do ERM2 wejdziemy najwcześniej w 2011 roku
[???]
  Topolanek ostrzega: Nie osłabiać Partnerstwa Wschodniego
2008
  Warsztaty MAPS
Kurs Trenerski
  Kurs Trenerski
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
posiada patronat
Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń
na temat instrumentów
strukturalnych
Unii Europejskiej.
wydarzenia
Brak wydarzeń w tym dziale
aktualności
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 31 grudnia 2010 r.
Fundusze Europejskie w 2010 roku – 8,7 mld zł nadwyżki
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 26 grudnia 2010 r.
XVII Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Spotkanie minister Elżbiety Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego i infrastruktury Gruzji Ramazem Nikolaishvilim
Debaty sejmowe na wyciągnięcie ręki
Niech publiczne znaczy dostępne
Porozumienie w sprawie inicjatywy obywatelskiej
Ruszyła kolejna fala ogólnopolskiego badania organizacji pozarządowych

więcej   archiwum

Parlament Europejski