aktualności
2009-03-24 - Więcej spółdzielni socjalnych

Najważniejsze punkty nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw, przewidują m.in. zmianę proporcji między osobami zagrożonymi wykluczeniem a pozostałymi członkami spółdzielni. Dotychczas na ośmiu członków spółdzielni tylko dwie osoby mogły nie pochodzić z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, po zmianie będzie to pięć na pięć. Proponowane zmiany umożliwiają tworzenie spółdzielni socjalnych przez organizacje pozarządowe i samorządy, pod warunkiem, że zatrudnią w niej co najmniej pięć osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wydłużona zostanie możliwość opłacania składek ubezpieczeniowych członków spółdzielni przez starostów z 12 do 36 miesięcy. Jednak będzie to zleżało od tego, czy starosta będzie dysponował wystarczającą ilością środków z Funduszu Pracy.

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie możliwości zatrudniania członków spółdzielni także w formie innych umów cywilnoprawnych, a nie wyłącznie na podstawie spółdzielczej umowy o pracę. Ma na to szczególne znaczenie na początki działalność spółdzielni czy też ze względu na sezonowy charakter prac wykonywanych przez członków spółdzielni.

Nowelizacja przewiduje również wsparcie spółdzielni socjalnej w formie dotacji, pożyczki, doradztwa finansowego lub prawnego z budżetu państwa lub samorządu. A także zwiększenie poziomu dotacji dla osoby bezrobotnej na założenie spółdzielni socjalnej z dotychczasowych 8 tys. zł do ponad 18 tys.

Projekt szczegółowo reguluje także przekazywanie pieniędzy w przypadku upadłości spółdzielni. Zgodnie z zaproponowaną poprawką część pieniędzy, po likwidacji spółdzielni, nie będzie wpłacana do Funduszu Pracy lecz do związku rewizyjnego spółdzielni socjalnych.

W środę 18 marca br. odbyła się debata sejmowa nad projektem, w efekcie której wszystkie kluby poparły projekt. Projekt po pierwszym czytaniu ponownie skierowany został do komisji. Wejdzie w życie 30 dni od ogłoszenia.

Więcej: „Gazeta Prawna”, dział „Praca” z dnia 23 marca, oraz www.gazetaprawna.pl.

źródło: Gazeta Prawna
2009-03-24

szukaj
biuletyn
szkolenia KSP
[???]
  Do ERM2 wejdziemy najwcześniej w 2011 roku
[???]
  Topolanek ostrzega: Nie osłabiać Partnerstwa Wschodniego
2008
  Warsztaty MAPS
Kurs Trenerski
  Kurs Trenerski
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
posiada patronat
Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń
na temat instrumentów
strukturalnych
Unii Europejskiej.
wydarzenia
Brak wydarzeń w tym dziale
aktualności
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 31 grudnia 2010 r.
Fundusze Europejskie w 2010 roku – 8,7 mld zł nadwyżki
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 26 grudnia 2010 r.
XVII Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Spotkanie minister Elżbiety Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego i infrastruktury Gruzji Ramazem Nikolaishvilim
Debaty sejmowe na wyciągnięcie ręki
Niech publiczne znaczy dostępne
Porozumienie w sprawie inicjatywy obywatelskiej
Ruszyła kolejna fala ogólnopolskiego badania organizacji pozarządowych

więcej   archiwum

Parlament Europejski