aktualności
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 31 grudnia 2010 r.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 50 459 umowy o dofinansowanie na kwotę 223,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 154,4 mld zł, co stanowi 58,1 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 64,1 mld zł, a w części dofinansowania UE 46,4 mld zł.

Pobierz plik:

Stan wdrażania krajowych i regionalnych programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (stan na 31 grudnia 2010 r.) (38,1 KB)

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/fundusze_europejskie/wykorzystanie_funduszy/sprawozdania_tygodniowe/Documents/KSInfo_31_12_2010.pdf

źródło: inf. własna
2011-01-05
MRR

szukaj
biuletyn
szkolenia KSP
Brak wydarzeń w tym dziale
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
posiada patronat
Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń
na temat instrumentów
strukturalnych
Unii Europejskiej.
wydarzenia
Brak wydarzeń w tym dziale
aktualności
Brak wydarzeń w tym dziale
Parlament Europejski