aktualności
XVII Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006

- Przed nami jeszcze procedowanie formalne z kolegami z Komisji oraz wypłata 5 procentowego salda końcowego przez KE. Z doświadczeń innych krajów członkowskich wynika, że zajmuje to ok. 2-3 lat. Licząc czas potrzebny na zamknięcie pomocy w Funduszu Spójności przewidujemy, że ostateczne podsumowanie Narodowego Planu Rozwoju będzie miało miejsce w 2013 roku - stwierdził wiceminister Pawłowski.

- Wszystko póki co wskazuje na to, że Komisja Europejska nie zgłasza poważnych uwag do naszych dokumentów i nie powinny one stanowić przeszkody do wypłacenia Polsce przez Komisję salda końcowego - powiedział Marek Kalupa, dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w MRR. - W większości programów poświadczyliśmy Komisji Europejskiej wydatki przekraczające poziom alokacji, w programie Transport nawet o 20 proc. Jest to następstwo świadomej polityki certyfikowania większej ilości środków w razie gdyby część z nich okazała się wydatkami nieprawidłowymi. Ogółem certyfikowaliśmy środki w wysokości 105 proc. alokacji - powiedział dyrektor Kalupa.

Podczas Komitetu, Krajowa Jednostka Oceny zaprezentowała wyniki ewaluacji ex-post Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Pobierz plik:
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2004_2006/Documents/NPR_ex_post_21122010.pdf

Zgodnie z zasadami zamknięcia pomocy, Komisja Europejska wstrzymuje dokonywanie refundacji w ramach danego programu w momencie wypłacenia 95 proc. alokacji. Wypłata pozostałych 5 proc. alokacji w postaci salda końcowego będzie możliwa dopiero po złożeniu do Komisji Europejskiej dokumentów końcowych i zakończenia przez nią procedury zamknięcia pomocy. Zgodnie z regulacjami wspólnotowymi, dokumenty te zostały przekazane w następujących terminach:

Marzec 2010 r.:

*
Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT)
*
Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Polska- Słowacja;

Lipiec 2010 r.:

*
Program Inicjatywy Wspólnotowej Equal

Wrzesień 2010 r.:

*
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
*
Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP),
*
Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT),
*
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
*
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich (SPO ROL),
*
Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb.

Koniec marca 2011 r. to planowany termin przekazania dokumentów zamknięcia pomocy dla trzech programów:

*
Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA: Polska-Białoruś-Ukraina,
*
Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA: Polska-Brandenburgia,
*
Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA: Polska-Litwa-Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki).

źródło: MRR
2011-01-04

szukaj
biuletyn
szkolenia KSP
[???]
  Do ERM2 wejdziemy najwcześniej w 2011 roku
[???]
  Topolanek ostrzega: Nie osłabiać Partnerstwa Wschodniego
2008
  Warsztaty MAPS
Kurs Trenerski
  Kurs Trenerski
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
posiada patronat
Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń
na temat instrumentów
strukturalnych
Unii Europejskiej.
wydarzenia
Brak wydarzeń w tym dziale
aktualności
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 31 grudnia 2010 r.
Fundusze Europejskie w 2010 roku – 8,7 mld zł nadwyżki
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 26 grudnia 2010 r.
XVII Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Spotkanie minister Elżbiety Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego i infrastruktury Gruzji Ramazem Nikolaishvilim
Debaty sejmowe na wyciągnięcie ręki
Niech publiczne znaczy dostępne
Porozumienie w sprawie inicjatywy obywatelskiej
Ruszyła kolejna fala ogólnopolskiego badania organizacji pozarządowych

więcej   archiwum

Parlament Europejski