Fundusze UE
Polityka Strukturalna UE
Programy Operacyjne
Podstawy Wsparcia Wspólnoty
Inicjatywy Wspólnotowe
Fundusze Przedakcesyjne
Programy Wspólnotowe
Wykorzystanie funduszy europejskich – stan na koniec maja 2008 r. 2008-06-26
W maju 2008 r. na rzecz beneficjentów funduszy strukturalnych wypłacono najwyższą jak dotychczas kwotę zanotowaną w 2008 r. w wysokości 770,8 mln zł. Największy poziom płatności z kont programowych miał miejsce w przypadku: Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 370,3 mln zł, Programu Transport – 110,8 mln zł, Programu Rozwój Zasobów Ludzkich – 99,4 mln zł. Tym samym, od początku uruchomienia programów do końca maja br. przekazano beneficjentom ponad 25,4 mld zł, co stanowi 85,6 proc. alokacji funduszy strukturalnych na lata 2004-2006. więcej
szukaj
biuletyn
szkolenia KSP
[???]
  Do ERM2 wejdziemy najwcześniej w 2011 roku
[???]
  Topolanek ostrzega: Nie osłabiać Partnerstwa Wschodniego
2008
  Warsztaty MAPS
Kurs Trenerski
  Kurs Trenerski
Fundacja Edukacji
Ekonomicznej
posiada patronat
Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego
w zakresie szkoleń
na temat instrumentów
strukturalnych
Unii Europejskiej.
wydarzenia
Brak wydarzeń w tym dziale
aktualności
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 31 grudnia 2010 r.
Fundusze Europejskie w 2010 roku – 8,7 mld zł nadwyżki
Postępy w realizacji Narodowej Strategii Spójności - stan na 26 grudnia 2010 r.
XVII Komitet Monitorujący Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006
Spotkanie minister Elżbiety Bieńkowskiej z ministrem rozwoju regionalnego i infrastruktury Gruzji Ramazem Nikolaishvilim
Debaty sejmowe na wyciągnięcie ręki
Niech publiczne znaczy dostępne
Porozumienie w sprawie inicjatywy obywatelskiej
Ruszyła kolejna fala ogólnopolskiego badania organizacji pozarządowych

więcej   archiwum

Parlament Europejski