Kontakt

KontaktSekretariat

Fundacja Edukacji Ekonomicznej
Al. Jerozolimskie 30, II piętro
00-024 Warszawa
tel./faks: /+48 22/ 828 06 71 lub 828 44 21/22,
e-mail: sekretariat@interklasa.plZespół Krajowego Systemu Przygotowań do Funduszy Strukturalnych (KSP)

Koordynator KSP - Michał Rutkowski
e-mail: michal.rutkowski@interklasa.pl

Kierownik projektu KSP - Paulina Szuster
e-mail: paulina.szuster@interklasa.pl

Redaktor portalu www.europa.edu.pl - Kamila Chorżelewska-Olszewska
e-mail: kamila.chorzelewska@interklasa.pl

Redaktor polskiego serwisu European Policy Centre - Krzysztof Zieliński
e-mail: krzysztof.zielinski@interklasa.pl

2005-04-26