Dokument roboczy 35: Relacje UE-IndieDokument ten stanowi podsumowanie europejsko-indyjskiej konferencji prasowej, która odbyła się w końcu maja tego roku. Uczestnicy spotkania potwierdzili znaczenie, jakie niesie ze sobą pogłębiona współpraca między obydwoma stronami. Dokument wskazuje szerokie tło relacji UE-Indie, koncentrując się na obszarach polityki, handlu, spraw społecznych i kulturowych.


Wprowadzenie

Konferencja prasowa UE-Indie, która odbyła się 30-31 maja 2005 odegrała znaczącą rolę w procesie zacieśnienia relacji między dwoma ważnymi aktorami globalnej sceny politycznej. Zgromadziła silną hinduską reprezentację i odbywała się w bardzo ważnym momencie dla UE - między francuskim a holenderskim referendum nad Traktatem Konstytucyjnym. Tak dobrany termin wpłynął niestety niekorzystnie na liczebność przedstawicieli UE, mimo tego - dyskusje prowadzone podczas sesji planarnej oraz czterech warsztatów tematycznych miały bardzo interesujący przebieg.

Jak stwierdził w czasie swojego wystąpienia ambasador Indii - pan Rajendra Madhukar Abhyankar, istnieje ogromny potencjał w relacjach UE-Indie, szczególnie jeżeli obie strony poważnie myślą o budowie strategicznego partnerstwa. Mimo kwiecistej retoryki, trudno było dostrzec zaangażowanie przedstawicieli UE i Indii w przechodzeniu do konkretnych działań. Powszechnym jest jednak przekonanie, że przygotowywany przez Komisję Europejską plan działań oraz wrześniowy szczyt UE-Indie wpłynie korzystanie na ożywienie rzeczywistej aktywności.

Dziennikarze z obu stron nie bali się zadawać trudnych pytań przedstawicielom UE. Obejmowały one tak delikatne kwestie jak: utrzymywanie podwójnych standardów w polityce nuklearnej, problemy demokracji i priorytetową walkę z terroryzmem. Indyjscy uczestnicy wskazywali na bardzo trudną sytuację w regionie, z którą przychodzi się im mierzyć, a niektórzy wyrażali swoje przekonanie o niedostatecznym zrozumieniu ich sytuacji przez UE. Europejczycy byli bardziej krytyczni w sprawie korupcji i rozbuchanej biurokracji w Indiach, ale jak wskazali niektórzy z indyjskich uczestników, administracja UE także nie jest bez zarzutu.

Podczas konferencji, odbyły się także warsztaty przybliżające uczestnikom specyfikę obu regionów w wymiarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Zmiany będące wynikiem globalizacji wywierają duży wpływ na społeczeństwa i zarówno Europa jak Indie powinny pogłębić swój dialog w sprawie tego fenomenu.

The European Policy Centre z radością zaangażowało się w organizację tej konferencji. Planuje ponadto położyć większy nacisk na sprawę Indii w programie UE-Azja, a w szczególności zorganizować spotkanie grupy UE-Indie w calu dalszego pogłębienia relacji między stronami.Aby ściągnąć plik z dokumentem (w j.ang) kliknij tutaj

Strona główna
2005-06-15