Priorytety prezydencji Wielkiej BrytaniiStreszczenie

Sir John Grant nakreślił wizję brytyjskiej prezydencji i wskazał jej priorytety na najbliższe sześć miesięcy. Odnosząc się do kwestii następnej Perspektywy Finansowej i reformy Wspólnej Polityki Rolnej, stwierdził że brytyjski rząd jest otwarty na renegocjację zwrotu nadpłat, jeśli oznaczać to będzie gotowość i otwartość do rzeczywistej reformy WPR. Podkreślił ponadto przywiązanie swojego rządu do koncepcji rozszerzenia UE. Premier Wielkiej Brytanii - Tony Blair zadeklarował zbliżenie europejskich decydentów do obywateli poprzez lepsze regulacje prawne i poprawione - bardziej zrozumiałe przepisy.


UE bliżej obywateli

Ideą wiodącą brytyjskiej prezydencji jest podniesienie znaczenia Unii dla jej obywateli. Ambasador Grant stwierdził, że brytyjska prezydencja całkowicie zgadza się z koncepcją Przewodniczącego Komisji Europejskiej - Manuela Barroso, dotyczącą otwarcia się instytucji politycznych UE na jej mieszkańców. Wymieniane są także trzy obszary priorytetowe: rozwój gospodarczy i dobrobyt w Europie, zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności w świecie sparaliżowanym strachem przed globalizacją i promocja jasno zdefiniowanych wartości UE.

Lepsze przepisy i lepsze stanowienie prawa stało się także jednym z brytyjskich priorytetów dla Europy. Dodatkowo, brytyjski premier Tony Blair planuje trzymać się ściśle planu rozszerzenia UE. Jest to odpowiedni moment na rewizję relacji Europy z jej partnerami na południu i Środkowym Wschodzie, oraz ocenę postępów barcelońskiego procesu. Problem zmian klimatycznych i wpływu rozwoju gospodarczego na środowisko naturalne może także stać się ważnym punktem w programie brytyjskiej prezydencji, stwierdził ambasador.

Ambassador Grant dał do zrozumienia, że wymienione tematy nie składają się na „spektakularny program”, ale zaznaczył, że prezydencje UE nie powinny formułować nazbyt ambitnych planów. Podstawowym zadaniem jest wszakrze kontynuacja prac wcześniejszej prezydencji i zapewnienie ich politycznej ciągłości.

Oczywiście warunki funkcjonowania brytyjskiej prezydencji zmieniły się po głosowaniu na “nie” Traktatu Konstytucyjnego we Francji i Holandii, oraz porażce Brukselskiego szczytu UE 16-17 czerwca. Wyniki referendum ujawniły istnienie przepaści między europejskimi instytucjami, ich polityką i obywatelami wspólnoty. Premier Blair podkreślił, że odbudowa wzajemnego zaufania i obustronnych relacji jest konieczna dla zwiększenia poczucia pewności w całej UE. Dopiero na takiej bazie można rozpocząć debatę na temat przyszłości Traktatu Konstytucyjnego. Prezydencja brytyjska nie ujawniła w pełni planów dotyczących sposobów wyciągnięcia Unii z kryzysu - musi się to stać tematem większej, wspólnej europejskiej debaty. Należy pamiętać jednak o tym, że większość z założenia długoterminowych rozmów kontynuowana będzie pod egidą następnej prezydencji UE - Austrii.

Odnosząc się do negocjacji Perspektyw Finansowych na lata 2007-2013, Ambasador Grant stwierdził, że Wielka Brytania może renegocjować kwestie zwrotów nadpłat jeżeli pojawi się obustronna otwartość co do dyskusji na temat „podstawowych wypaczeń” budżetu UE. „Gotowość spotka się z gotowością” stwierdził.

Strona główna
2005-08-04