Europejski fundusz społeczny

Europa zachęca swoich obywateli do wzajemnej współpracy poprzez Europejski Fundusz Społeczny (ESF). ESF skupia uwagę na przyczynianiu się do zmian politycznych i wspieraniu innowacji, a […]

Czym są fundusze przedakcesyjne?

Środki z funduszy przedakcesyjnych są odpowiedzią Unii Europejskiej na potrzeby krajów aspirujących do członkostwa w wspólnocie. Przyznawane są one narodom, które posiadają potencjał i chęć […]

Fundacja Edukacji Ekonomicznej

Fundacja Edukacji Ekonomicznej to organizacja non-profit, która promuje edukację ekonomiczną wśród Polaków. Głównym celem Fundacji jest zapewnienie praktycznego wglądu w sztukę gospodarowania własnymi finansami, tak […]