Europejski fundusz społeczny

Europejski Fundusz Społeczny obejmuje szeroki zakres działań mających na celu poprawę warunków życia słabszych grup społecznych. UE finansuje projekty na rzecz włączenia społecznego, mobilności społecznej […]

Fundacja Edukacji Ekonomicznej

Fundacja Edukacji Ekonomicznej została założona przez grupę naukowców, dziennikarzy i liderów biznesu w 1946 roku w celu dostarczania materiałów edukacyjnych na temat wolnorynkowego podejścia do […]